Fandrio Réservez un vol Ny tapakilako Safidio ireo tolotra Ny sidina mora Ny famandrihako toerana Fantaro La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Ireo toeran-kalehanay Ny fandaharan'ny sidina Fanomanana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Fiaramanidina sy kabinina Fenitra ara-pahasalamana Sakafo haroso Entana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Expédition et réception Contacts et horaires Tsaradia Vaovao farany Ny mombamomba anay Le groupe Air Madagascar Fifandraisana Masoivoho Recrutement My Capricorne
Tsaradia

Ny mombamomba anay

Mba hampavitrika io tambajotra io sy hampivelatra ny hery rehetra ananana, dia  nanapa-kevitra namorona sampana iray natokana hisahana io tambajotra io ny Air Madagascar.

Nomena ny anarana hoe "Tsaradia" ny kaompania, izay midika ara-bakiteny hoe "tsara ny dia". Azo itarafana ny foto-kevitra ijoroan'ny kaompania sy mampita ireo soa- toavina lolohaviny io anarana tsotra io.

Fanaovana ny fahafaham-pon’ny mpanjifa ho laharana voalohany amin’ny zava-kinendry

Am-pahavitrihana sy amim-pahavarana fatratra no anaovan'ny Tsaradia ho vaindohan-draharahany ny mana- kaiky ny mpanjifa sy ny manao izay hahafa-po ny ilainy sy andrasan’'izy ireo.

Ny maha matihanina

Ny hampandry ivohon'ny vato, ny fahamarinam- potoana, ny asa tsy misy tomika ary ny fomba fiasa lavorary no man drafitra ny lahasan'ny Tsaradia.

Ny fahaiza-manaon'ny Malagasy sy ny fiantsorohana adidy amin'ny firenena

Miasa ho an'ny fampivelarana ara-toekarena sy ara- pizahantanin’i Madagasikara I Tsaradia, mba ho fampandrosoana ny mponina ao aminy sy ho fiarovana ny tontolon-javaboahary mampiavaka azy.

* Filazam-bidy amin’ny vola euro, arakaraky ny sanda manan-kery ny androtr’iny – Miaraka amin’ny haba – Miankina amin’ny fisiany – Mety hisy fiakarana tsy voalaza mialoha

 Malagasy