Fandrio Réservez un vol Ny tapakilako Safidio ireo tolotra Ny sidina mora Ny famandrihako toerana Fantaro La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Ireo toeran-kalehanay Ny fandaharan'ny sidina Fanomanana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Fiaramanidina sy kabinina Fenitra ara-pahasalamana Sakafo haroso Entana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Expédition et réception Contacts et horaires Tsaradia Vaovao farany Ny mombamomba anay Le groupe Air Madagascar Fifandraisana Masoivoho Recrutement My Capricorne
Fanomanana

Taratasy momba ny dia

Au comptoir d’enregistrement, il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité (carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité) et votre billet électronique.

Ny mpandeha dia tompon’andraikitra amin’ny fanamarinana ny maha-manan-kery na tsia ny taratasy rehetra mahakasika ny dia ary ny fisahanana ny fikarakarana rehetra momba ny dia andraikiny feno.

Ny fepetra mahakasika ny taratasy fanamarinana

Miovaova isaky ny firenena ny fepetra mahakasika ny karapanondrom-pirenena: ny kara-panondrom-pirenena malagasy dia manan-kery mandritra ny raopolo (20) taona, ny kara-panondrom-pirenena frantsay kosa dia manan-kery mandritra ny dimy ambin’ny folo (15) taona.

Manoro hevitra anao izahay hamantatra ny mahakasika ireo fepetra ireo eo anivon’ny sampan-draharaha misahana izany.
Ny pasipaoro iray dia tsy maintsy mbola manan-kery mandrindra ny enim-bolana  amin’ny fotoana anehoana azy eo amin’ny toeram-piraketana.

Inona no atao hoe tapakila elektronika?

Ny tapakila elektronika dia tapakila tsy voafehin-taratasy, ka azo avoaka amin’ny fotoana rehetra. Mifamatotra amin’ny rohy mifandraika amin’ny famandrihana izy. Mitondra anarana izy ary tsy azo afindra tànana.
Mirakitra ny antsipirian’ny sidinao izy, ny vidiny ary ny fepetra, ny famotsoran-kaba, ny tolotra fanampiny mifanojo amin’ny vidiny, ary ny fepetra araky ny làlana manan-kery mikasika ny fitaterana an’habakabaka.

Zahao ny fepetra ankapobeny mikasika ny varotra sy ny fitaterana

* Filazam-bidy amin’ny vola euro, arakaraky ny sanda manan-kery ny androtr’iny – Miaraka amin’ny haba – Miankina amin’ny fisiany – Mety hisy fiakarana tsy voalaza mialoha

 Malagasy