Fandrio Réservez un vol Ny tapakilako Safidio ireo tolotra Ny sidina mora Ny famandrihako toerana Fantaro La classe "Privilège" Tsaradia Le Lounge Tsaradia Ny tambajotranay Ireo toeran-kalehanay Ny fandaharan'ny sidina Fanomanana Entana Firaketana mialoha ny fiondranana Taratasy momba ny dia Fiaramanidina sy kabinina Fenitra ara-pahasalamana Sakafo haroso Entana Ny zotra mitondra entana manaraka Famandrihana Produits et services Envois spéciaux Expédition et réception Contacts et horaires Tsaradia Vaovao farany Ny mombamomba anay Le groupe Air Madagascar Fifandraisana Masoivoho Recrutement My Capricorne
Fanomanana

Firaketana mialoha ny fiondranana

Manafatrafatra anao izahay ny amin’ny tokony hahatongavanao ora 2 mialoha ny fotoana voatondro hiaingana mba hahazoanao manatanteraka am-pilaminana ny fombafomba mialoha ny fiondranana: fandraiketana an-tsoratra, fombafomba amin’ny fanaraha-mason’ny polisy sy ny fiantohana ny filaminana.

Firaketana

Raha manana tapakila manan-kery sy famandrihana voamarina ianao, dia azonao atao ny manatontosa ny firaketana ny entanao sy mandray ny tapakila fiondranana eny anivon’ireo toerana voatokana ho amin’izany.

Aza miandry ny minitra farany mialohan’ny hikatonan’ny  teoram-piraketana, raha tsy izany dia mety tsy afaka hiondrana ianao na mety tsy hanan-kery intsony mihitsy aza ny tapakilanao.

Firaketana ho an’ny ankohonana

Raha miaraka amin’ny zazakely (0 hatramin’ny 2 taona) ianao:
Ny firongon-jazakely dia raketina miaraka amin’ny entanao fa azonao atao ny mitana izany hatreo amin’ny tongotry n fiaramanidina. Ho takiana aminao ny fanomezan-dàlana avy amin’ny ray aman-dreny na mpiantoka ny zaza izay tsy mandeha miaraka aminy.
Ny ankohonana miaraka amin’ny zaza 2 hatramin’ny 4 taona dia mahazo alalana hiondrana mialoha.

Firaketana ho an’ireo hifindra sidina

Raha mbola hifindra sidina ianao, dia ampahafantaro eo amin’ny fotoanan’ny firaketana raha misafidy ny hirakitra ny entanao hatrany amin’ny toerana farany alehanao na misafidy ny hisintona ny entanao any amin’ny toerana handehanan’ny sidina anaovanao ny fieraketana.

Firaketana ho an’ny olona maromaro

Raha maromaro no miaraka, dia azonareo atao ny manatanteraka ny firaketana miaraka. Izany no atao dia mba ahafahanareo manambatra ny famotsoran-kaba azon’ny tsirairay hisorohana ny fihoaran’ny lanjan’ny entana, izay atao mandrakariva ao anatin’ny fanajana ny isan’entana.

Fitandremana manokana

Hampilamina ny dianao dia   kendreo ny entanao mba tsy hahitana:

  • zava-maranitra
  • zava-manapaka
  • rano
  • dity

Ankoatra izay, hamarino fa ny entanao any amin’ny fitoeran’entana dia :

  • tena anao tokoa, fa tsy an’olona nankininy taminao, mihidy amin’ny fanalahidy avokoa
  •  misy taratasy kely famantarana tsirairay izay azonao raisina eo amin’ny toeram-piraketan’entana
  • tsy misy zavatra lafo vidy

Ary tsiahivo fa ny fanatontosana ny fikarakarana  rehetra mahakasika ny dia dia andraikitry ny mpandeha  feno.  

* Filazam-bidy amin’ny vola euro, arakaraky ny sanda manan-kery ny androtr’iny – Miaraka amin’ny haba – Miankina amin’ny fisiany – Mety hisy fiakarana tsy voalaza mialoha

 Malagasy